تصویرپردازی هنری در قرآن کریم (با تکیه بر سوره های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین)

مولف:
زینه عرفت پور (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
تصویرپردازی هنری در قرآن کریم (با تکیه بر سوره های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین) عنوان کتابی است از زینه عرفت پور که در 272 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.