بررسی، تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی

مولف:
سید احمد پارسا (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
بررسی، تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی عنوان کتابی است از سید احمد پارسا که در 372 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ضرب المثل های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.