پژوهش نامه امنیت اجتماعی (مبانی و مسایل امنیت اجتماعی؛ رویکرد ایرانی)

گروه مولفان:
اصغر افتخاری (نویسنده) | قدیر نصری (نویسنده) | محمد میرسندسی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
پژوهش نامه امنیت اجتماعی (مبانی و مسایل امنیت اجتماعی؛ رویکرد ایرانی) عنوان کتابی است از اصغر افتخاری که در 264 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت داخلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اصغر افتخاری، کتاب‌های قدرت اطلاعات(تیسا)، دفاع مقدس و قدرت نرم(دانشگاه امام صادق (ع))، مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی (ره)(دانشگاه امام صادق (ع))، قدرت نرم در سیاست خارجی با تاکید بر فضای جهانی اطلاعات(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان