بهگودگیتا (متن، واج نویسی، ترجمه، واژه نامه و باورها)

مولف:
مهدی علائی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
بهگودگیتا (متن، واج نویسی، ترجمه، واژه نامه و باورها) عنوان کتابی است از مهدی علائی که در 572 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرودهای هندو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی علائی، کتاب‌های دم مزن تا بشنوی زان آفتاب(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، فروردگ(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
سرودهای هندو