امنیت اجتماعی شده (رویکرد اسلامی)

گروه مولفان:
اصغر افتخاری (نویسنده) | فاطمه پناه دفتری (ویراستار)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
امنیت اجتماعی شده (رویکرد اسلامی) عنوان کتابی است از اصغر افتخاری که در 599 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت داخلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اصغر افتخاری، کتاب‌های قدرت اطلاعات(تیسا)، دفاع مقدس و قدرت نرم(دانشگاه امام صادق (ع))، مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی (ره)(دانشگاه امام صادق (ع))، قدرت نرم در سیاست خارجی با تاکید بر فضای جهانی اطلاعات(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.