تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان (با تکیه بر اشعار بسمل، قاری عبدالله، بیتاب و صوفی عشقری)

مولف:
گل نساء محمدی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
تلقی از عرفان در شعر معاصر افغانستان (با تکیه بر اشعار بسمل، قاری عبدالله، بیتاب و صوفی عشقری) عنوان کتابی است از گل نساء محمدی که در 379 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان و شعر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.