ترجمان جامعه و امنیت -جلد 2 (خشونت قومی و محظور امنیتی)

مولف:
محمد میرسندسی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
ترجمان جامعه و امنیت -جلد2 (خشونت قومی و محظور امنیتی) عنوان کتابی است از محمد میرسندسی که در 217 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت داخلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد میرسندسی، کتاب‌های مقدمه ای بر جامعه شناسی دین و انواع دین داری(جامعه شناسان)، روش تحقیق در علوم اجتماعی(دانشگاه امام حسین (ع))، پژوهش نامه امنیت اجتماعی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان