بررسی دستوری و محتوایی گاه 51 و هوخشتره گاه

مولف:
مهشید میرفخرائی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
بررسی دستوری و محتوایی گاه 51 و هوخشتره گاه عنوان کتابی است از مهشید میرفخرائی که در 172 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان اوستایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهشید میرفخرائی، کتاب‌های فرشته روشنی(ققنوس)، فرهنگ کوچک زبان پهلوی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، بررسی دینکرد ششم(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.