در اعماق بدن انسان (با یک چراغ قوه ی کاغذی بگرد و پیدا کن)[بازی با نور و رنگ]

گروه مولفان:
کلود دلافوس (نویسنده) | ملیکا آقامحمدعلی کرمانی (مترجم) | پیر-ماری والا (تصویرگر)

ناشر:
پیام مشرق

درباره کتاب:
در اعماق بدن انسان (با یک چراغ قوه ی کاغذی بگرد و پیدا کن) [بازی با نور و رنگ] عنوان کتابی است از کلود دلافوس با ترجمه‌ی ملیکا آقامحمدعلی کرمانی که در 24 صفحه و توسط انتشارات پیام مشرق در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Let's Look Inside the Body (First Discoveries: Torchlight)، 2006. موضوع اصلی این کتاب بدن انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کلود دلافوس، کتاب‌های در اعماق جنگل(پیام مشرق)، در مصر باستان(پیام مشرق)، بازی با نور و رنگ در اعماق دریاها(پیام مشرق)، بازی با نور و رنگ در لانه ی حشرات(پیام مشرق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.