ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک (نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل)

مولف:
مرتضی بابک معین (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک (نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل) عنوان کتابی است از مرتضی بابک معین که در 266 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گفتمان است. از مرتضی بابک معین، کتاب‌های معنا به مثابه تجربه زیسته(سخن)، آگاهی نقد(علم)، چیستی ترجمه در هرمنوتیک(سخن)، زیبایی شناسی نفی در آثار مالارمه(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید