مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 96

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 96 عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 878 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65,000 تومــان