مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (به انضمام سوالات 89 الی 95)

مولف:
ایرج نوروش (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (به انضمام سوالات 89 الی 95) عنوان کتابی است از ایرج نوروش که در 576 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری قیمت تمام شده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج نوروش، کتاب‌های حسابرسی 1(کتاب نو)، حسابداری مدیریت(کتاب نو)، مروری جامع بر حسابرسی(نگاه دانش)، حسابداری مدیریت(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.