مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (به انضمام سوالات 89 الی 95)

مولف:
ایرج نوروش (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (به انضمام سوالات 89 الی 95) عنوان کتابی است از ایرج نوروش که در 576 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری قیمت تمام شده است. از ایرج نوروش، کتاب‌های حسابرسی 1(کتاب نو)، حسابداری مدیریت(کتاب نو)، مروری جامع بر حسابرسی(نگاه دانش)، حسابداری مدیریت(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.