جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری (واقعیت و اسطوره - مجموعه مقالات)

مولف:
خسرو پارسا (گردآورنده)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری (واقعیت و اسطوره - مجموعه مقالات) عنوان کتابی است از خسرو پارسا که در 189 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خسرو پارسا، کتاب‌های شکل گیری حافظه از مولکول تا ذهن(آگه)، پسامدرنیسم در بوته ی نقد(آگاه)، طبیعت ثانوی(فرهنگ معاصر)، دردهای مقاوم و درمان آنها(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.