جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری (واقعیت و اسطوره - مجموعه مقالات)

مولف:
خسرو پارسا (گردآورنده)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
جامعه ی انفورماتیک و سرمایه داری (واقعیت و اسطوره - مجموعه مقالات) عنوان کتابی است از خسرو پارسا که در 189 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. از خسرو پارسا، کتاب‌های شکل گیری حافظه از مولکول تا ذهن(آگه)، پسامدرنیسم در بوته ی نقد(آگاه)، طبیعت ثانوی(فرهنگ معاصر)، دردهای مقاوم و درمان آنها(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.