چگونه جهان را تغییر دهیم (کﺎرآﻓﺮیﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﻗﺪرت اﻧﺪیﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪیﺪ)

گروه مولفان:
دیوید برنستاین (نویسنده) | ترانه شیمی (مترجم)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
چگونه جهان را تغییر دهیم (کﺎرآﻓﺮیﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﻗﺪرت اﻧﺪیﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪیﺪ) عنوان کتابی است از دیوید برنستاین با ترجمه‌ی ترانه شیمی که در 335 صفحه و توسط انتشارات دیبایه در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از How to chang the world: social entlepreneurs and the Power of new ideas، 2007.. موضوع اصلی این کتاب کنش اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید برنستاین، کتاب‌های بهای یک رویا(دیبایه)، کارآفرینی اجتماعی(بهمن برنا)، ارزش یک رویا(شرکت انتشارات قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید