چگونه جهان را تغییر دهیم (کﺎرآﻓﺮیﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﻗﺪرت اﻧﺪیﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪیﺪ)

گروه مولفان:
دیوید برنستاین (نویسنده) | ترانه شیمی (مترجم)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
چگونه جهان را تغییر دهیم (کﺎرآﻓﺮیﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﻗﺪرت اﻧﺪیﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪیﺪ) عنوان کتابی است از دیوید برنستاین با ترجمه‌ی ترانه شیمی که در 335 صفحه و توسط انتشارات دیبایه در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از How to chang the world: social entlepreneurs and the Power of new ideas، 2007.. موضوع اصلی این کتاب کنش اجتماعی است. از دیوید برنستاین، کتاب‌های بهای یک رویا(دیبایه)، کارآفرینی اجتماعی(بهمن برنا)، ارزش یک رویا(شرکت انتشارات قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید