دیوان خواجه حسین مروی

گروه مولفان:
حسین مروی (نویسنده) | ذبیح الله حبیبی نژاد (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
دیوان خواجه حسین مروی عنوان کتابی است از ذبیح الله حبیبی نژاد که در 236 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از ذبیح الله حبیبی نژاد، کتاب طاهره صفارزاده(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۰ق