زبان های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

گروه مولفان:
مهدی دهمرده (نویسنده) | امیر نعمتی لیمایی (نویسنده) | سیده ریحانه حسینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
زبان های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز) عنوان کتابی است از مهدی دهمرده که در 178 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید