رویکردهایی به نظریه اجرا [تاتر: نظریه و اجرا/1]

مولف:
علی اکبر علیزاد (مترجم)

ناشر:
بیدگل

درباره کتاب:
رویکردهایی به نظریه اجرا [تاتر: نظریه و اجرا/1] عنوان کتابی است با ترجمه علی اکبر علیزاد که در 343 صفحه و توسط انتشارات بیدگل در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه است.
قیمت کتاب
30,000 تومــان