داستان های شاهنامه (از پادشاهی اردشیر تا پایان پادشاهی انوشیروان)[داستان های شاهنامه]

گروه مولفان:
شهلا انسانی (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
داستان های شاهنامه (از پادشاهی اردشیر تا پایان پادشاهی انوشیروان) [داستان های شاهنامه] عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 632 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian fiction است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.