علل و پیامدهای رکود بزرگ (خوانش ایرانی)

مولف:
احمد سیف (نویسنده)

ناشر:
مضمون

درباره کتاب:
علل و پیامدهای رکود بزرگ (خوانش ایرانی) عنوان کتابی است از احمد سیف که در 224 صفحه و توسط انتشارات مضمون در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بحران مالی جهانی، ۲۰۰۸ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد سیف، کتاب‌های گزارش سر مورتیمر دوراند(نشر نی)، بربریت مدرن(شرکت نشر قطره)، سرمایه داری و دموکراسی(مضمون)، اقتصاد سیاسی جهانی کردن(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.