بحران بزرگ جهانی (خوانش ایرانی)[اقتصاد سیاسی/ 2]

مولف:
احمد سیف (نویسنده)

ناشر:
مضمون

درباره کتاب:
بحران بزرگ جهانی (خوانش ایرانی) [اقتصاد سیاسی/2] عنوان کتابی است از احمد سیف که در 192 صفحه و توسط انتشارات مضمون در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد سیف، کتاب‌های گزارش سر مورتیمر دوراند(نشر نی)، بربریت مدرن(شرکت نشر قطره)، سرمایه داری و دموکراسی(مضمون)، اقتصاد سیاسی جهانی کردن(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.