مغزتان را ارتقا دهید (علم و هنر جدید پشت سر، عملکرد مغز ارتقایافته)

گروه مولفان:
مجید فتوحی (نویسنده) | کریستینا بردا آنتونیادس (نویسنده) | فرهاد توحیدی (مترجم)

ناشر:
آویدمند

درباره کتاب:
مغزتان را ارتقا دهید (علم و هنر جدید پشت سر، عملکرد مغز ارتقایافته) عنوان کتابی است از کریستینا بردا آنتونیادس با ترجمه‌ی فرهاد توحیدی که در 330 صفحه و توسط انتشارات آویدمند در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Boost your brain: the new art and science behind enhanced brain performance، 2013. موضوع اصلی این کتاب مغز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.