کالئیدوسکوپ (و چهار نمایشنامه علمی تخیلی دیگر)[چهارسو/ 7]

مولف:
محمدجاوید مهتدی (نویسنده)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
کالئیدوسکوپ (و چهار نمایشنامه علمی تخیلی دیگر) [چهارسو/7] عنوان کتابی است از محمدجاوید مهتدی که در 224 صفحه و توسط انتشارات دیبایه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان