حکایت های لقمان حکیم [مجموعه حکایت های طنز و پند/1]

مولف:
فریبا قاسم زاده (نویسنده)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
حکایت های لقمان حکیم [مجموعه حکایت های طنز و پند/1] عنوان کتابی است از فریبا قاسم زاده که در 424 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اندرزنامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریبا قاسم زاده، کتاب‌های حکایتهای بهلول(آرایان)، مجموعه حکایت های طنز و پند(آرایان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.