فضای مجازی، اجتماع و فرهنگ

مولف:
سیدابوالحسن فیروزآبادی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
فضای مجازی، اجتماع و فرهنگ عنوان کتابی است از سیدابوالحسن فیروزآبادی که در 158 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فضای مجازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.