زنانه شدن شهر (با تاکید بر فضاهای شهری تهران)

مولف:
نعمت الله فاضلی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
زنانه شدن شهر (با تاکید بر فضاهای شهری تهران) عنوان کتابی است از نعمت الله فاضلی که در 99 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فضا های عمومی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نعمت الله فاضلی، کتاب‌های همسایگی در شهر(تیسا)، فرهنگ و دانشگاه(نشر ثالث)، مردم نگاری آموزش(علم)، نگرشی نو به سیاست فرهنگی(تیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.