لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی

گروه مولفان:
محمد غنیمی هلال (نویسنده) | امیر مومنی هزاوه (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی عنوان کتابی است از محمد غنیمی هلال با ترجمه‌ی امیر مومنی هزاوه که در 274 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات تطبیقی است. از محمد غنیمی هلال، کتاب لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی(نشر نی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.