تغییر رفتار و رفتاردرمانی (نظریه ها و روش ها)

مولف:
علی اکبر سیف (نویسنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
تغییر رفتار و رفتاردرمانی (نظریه ها و روش ها) عنوان کتابی است از علی اکبر سیف که در 454 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رفتار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر سیف، کتاب‌های مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها(دوران)، سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری(دوران)، روشهای یادگیری و مطالعه(دوران)، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری(دوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان