خسرو یکم (انوشیروان ساسانی)[سرگذشت نامه ها]

مولف:
علی اصغر میرزائی (نویسنده)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
خسرو یکم (انوشیروان ساسانی) [سرگذشت نامه ها] عنوان کتابی است از علی اصغر میرزائی که در 308 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.