فرهنگ اصطلاحات انگلیسی-فارسی

مولف:
محمد تقی فرامرزی (نویسنده)

ناشر:
کاوش پرداز

درباره کتاب:
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی-فارسی عنوان کتابی است از محمد تقی فرامرزی که در 368 صفحه و توسط انتشارات کاوش پرداز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از محمد تقی فرامرزی، کتاب‌های تاریخ هنر نوین(موسسه انتشارات نگاه)، آریایی ها(موسسه انتشارات نگاه)، فلسفه تاریخ هنر(موسسه انتشارات نگاه)، هنر در گذر زمان(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید