راز ویلیام استوریتس [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان]

گروه مولفان:
ژول ورن (نویسنده) | ناهید سلطانی (نویسنده)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
راز ویلیام استوریتس [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان] عنوان کتابی است از ژول ورن که در 136 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از the secret of the wilhelm storitz. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژول ورن، کتاب‌های میشل استروگف(شرکت نشر کتاب هرمس)، جایزه بزرگ(دبیر)، جزیره در آتش(دبیر)، ناخدای دانوب(دبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان