ابن رشد [فیلسوفان مسلمان]

گروه مولفان:
یوحنا قمیر (نویسنده) | یاسین شکرانی (مترجم) | سیدعباس ذهبی (ویراستار)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
ابن رشد [فیلسوفان مسلمان] عنوان کتابی است از یوحنا قمیر با ترجمه‌ی یاسین شکرانی که در 176 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوحنا قمیر، کتاب‌های ابن باجه و ابن طفیل(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، غزالی(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، ابوالعلاء معری(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، فارابی(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.