مشهد قدیم [مجموعه عکس های تاریخی ایران/6]

مولف:
فرشاد فرشباف ابریشمی (نویسنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
مشهد قدیم [مجموعه عکس های تاریخی ایران/6] عنوان کتابی است از فرشاد فرشباف ابریشمی که در 160 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مشهد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشاد فرشباف ابریشمی، کتاب‌های ایران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، مازندران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، اصفهان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، آذربایجان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.