تاریخ جهان باستان کمبریج مصر

گروه مولفان:
تیمور قادری (مترجم) | یورورث ایدون استیون ادواردز (ویراستار)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
تاریخ جهان باستان کمبریج مصر عنوان کتابی است با ترجمه تیمور قادری که در 700 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Cambridge ancient history Plates to volumes I and II، 1977. موضوع اصلی این کتاب تاریخ باستان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
64,000 تومــان