شرح حال شاعران و نویسندگان ایران (دانش آموز)

مولف:
ولی الله فراهانی (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
شرح حال شاعران و نویسندگان ایران (دانش آموز) عنوان کتابی است از ولی الله فراهانی که در 672 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شاعران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ولی الله فراهانی، کتاب‌های فرهنگ فارسی دانش آموز(مهتاب)، اطلاعات عمومی دانش آموز(مهتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.