شرح حال شاعران و نویسندگان ایران (دانش آموز)

مولف:
ولی الله فراهانی (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
شرح حال شاعران و نویسندگان ایران (دانش آموز) عنوان کتابی است از ولی الله فراهانی که در 672 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شاعران است. از ولی الله فراهانی، کتاب‌های فرهنگ فارسی دانش آموز(مهتاب)، اطلاعات عمومی دانش آموز(مهتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.