تاریخ ایران پس از اسلام -جلد 1 (دوران حکومت های ملوک الطوایفی)[تمدن ایران زمین/ 4]

مولف:
امیر بهنام (نویسنده)

ناشر:
پاسارگاد

درباره کتاب:
تاریخ ایران پس از اسلام -جلد1 (دوران حکومت های ملوک الطوایفی) [تمدن ایران زمین/4] عنوان کتابی است از امیر بهنام که در 248 صفحه و توسط انتشارات پاسارگاد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از امیر بهنام، کتاب‌های میلیونر یک دقیقه ای(نسل نواندیش)، این کتاب را باید بخوانید(نسل نواندیش)، جان روح(پازینه)، از انگیزش تا حرکت انگیزشی(نسل نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان