باران

مولف:
مژگان رودبارانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
باران عنوان کتابی است از مژگان رودبارانی که در 93 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
قیمت کتاب
7,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴