کلید تدوین فیلم با Edius [مجموعه کلید/146]

گروه مولفان:
امین فردین (نویسنده) | منصور سجاد (نویسنده)

ناشر:
کلید آموزش

درباره کتاب:
کلید تدوین فیلم با Edius [مجموعه کلید/146] عنوان کتابی است از امین فردین که در 112 صفحه و توسط انتشارات کلید آموزش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. از امین فردین، کتاب‌های کلید تدوین فیلم با EDIUS(کلید آموزش)، کلید Linux(کلید آموزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.