کلید تدوین فیلم با Edius [مجموعه کلید/146]

گروه مولفان:
امین فردین (نویسنده) | منصور سجاد (نویسنده)

ناشر:
کلید آموزش

درباره کتاب:
کلید تدوین فیلم با Edius [مجموعه کلید/146] عنوان کتابی است از امین فردین که در 112 صفحه و توسط انتشارات کلید آموزش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امین فردین، کتاب‌های کلید تدوین فیلم با EDIUS(کلید آموزش)، کلید Linux(کلید آموزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.