استادی در عشق (راهنمایی عملی در هنر ارتباطات)[کتاب خرد]

گروه مولفان:
میگل روئیز (نویسنده) | فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)

ناشر:
لیوسا

درباره کتاب:
استادی در عشق (راهنمایی عملی در هنر ارتباطات) [کتاب خرد] عنوان کتابی است از میگل روئیز با ترجمه‌ی فرزام حبیبی اصفهانی که در 143 صفحه و توسط انتشارات لیوسا در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The mastery of love: a practical guide to the art of relationship، c1999. موضوع اصلی این کتاب عشق است. از میگل روئیز، کتاب‌های چهار میثاق(ذهن آویز)، مهارت عشق(هو)، با خدای خودت درد دل کن(هو)، زندگی بر اساس خرد سرخپوستان تولتک(تعالیم حق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.