استادی در عشق (راهنمایی عملی در هنر ارتباطات)[کتاب خرد]

گروه مولفان:
میگل روئیز (نویسنده) | فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)

ناشر:
لیوسا

درباره کتاب:
استادی در عشق (راهنمایی عملی در هنر ارتباطات) [کتاب خرد] عنوان کتابی است از میگل روئیز با ترجمه‌ی فرزام حبیبی اصفهانی که در 143 صفحه و توسط انتشارات لیوسا در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The mastery of love: a practical guide to the art of relationship، c1999. موضوع اصلی این کتاب عشق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از میگل روئیز، کتاب‌های چهار میثاق(ذهن آویز)، مهارت عشق(هو)، با خدای خودت درد دل کن(هو)، زندگی بر اساس خرد سرخپوستان تولتک(تعالیم حق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.