اسراء [تفسیر قرآن/8]

گروه مولفان:
موسی صدر (نویسنده) | مهدی موسوی نژاد (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
اسراء [تفسیر قرآن/8] عنوان کتابی است از موسی صدر با ترجمه‌ی مهدی موسوی نژاد که در 42 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. از موسی صدر، کتاب‌های ادیان در خدمت انسان(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، روح تشریع در اسلام(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، انفاق(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، زندگی و مرگ(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.