فنون رفتار درمانی دیالکتیکی (راهنمای روانشناسان، روان پزشکان و مشاوران)

مولف:
شهربانو قهاری (نویسنده)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
فنون رفتار درمانی دیالکتیکی (راهنمای روانشناسان، روان پزشکان و مشاوران) عنوان کتابی است از شهربانو قهاری که در 288 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رفتاردرمانی دیالکتیکی است. از شهربانو قهاری، کتاب‌های مقابله با خودکشی(شرکت نشر قطره)، درمان رفتاری شناختی اختلال پانیک و گذر هراسی(شرکت نشر قطره)، وداع با خشم و پرخاشگری(شرکت نشر قطره)، سنجش و درمان اختلال جسمانی کردن(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان