فرمول بندی رفتاری شناختی (راهنمای کارورزی دانشجویان روان شناسی بالینی)

مولف:
شهربانو قهاری (نویسنده)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
فرمول بندی رفتاری شناختی (راهنمای کارورزی دانشجویان روان شناسی بالینی) عنوان کتابی است از شهربانو قهاری که در 312 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان درمانی است. از شهربانو قهاری، کتاب‌های مقابله با خودکشی(شرکت نشر قطره)، درمان رفتاری شناختی اختلال پانیک و گذر هراسی(شرکت نشر قطره)، وداع با خشم و پرخاشگری(شرکت نشر قطره)، سنجش و درمان اختلال جسمانی کردن(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.