پیرمرد و دریا [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان]

گروه مولفان:
ارنست همینگوی (نویسنده) | علی اکبر عبداللهی (مترجم)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
پیرمرد و دریا [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان] عنوان کتابی است از ارنست همینگوی با ترجمه‌ی علی اکبر عبداللهی که در 96 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The old man and the sea.. موضوع اصلی این کتاب داستانهای آمریکایی است. از ارنست همینگوی، کتاب‌های آن سوی رودخانه زیر درختان(شرکت نشر کتاب هرمس)، داشتن و نداشتن(شرکت نشر کتاب هرمس)، خورشید همچنان می دمد(شرکت نشر کتاب هرمس)، همینگوی خبرنگار(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان