شیما 9 (چادر)

مولف:
ریحانه زارع (نویسنده)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
شیما 9 (چادر) عنوان کتابی است از ریحانه زارع که در 32 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طراحی لباس است. از ریحانه زارع، کتاب‌های شیما 12(بین المللی حافظ)، شیما 11(بین المللی حافظ)، شیما10(بین المللی حافظ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان