بررسی حمایت از بزه دیدگان (در قوانین کیفری بعد از انقلاب در حوزه جرائم علیه امنیت کشور)

مولف:
احمد طلوعی مقدم (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
بررسی حمایت از بزه دیدگان (در قوانین کیفری بعد از انقلاب در حوزه جرائم علیه امنیت کشور) عنوان کتابی است از احمد طلوعی مقدم که در 200 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق جزا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.