بررسی حمایت از بزه دیدگان (در قوانین کیفری بعد از انقلاب در حوزه جرائم علیه امنیت کشور)

مولف:
احمد طلوعی مقدم (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
بررسی حمایت از بزه دیدگان (در قوانین کیفری بعد از انقلاب در حوزه جرائم علیه امنیت کشور) عنوان کتابی است از احمد طلوعی مقدم که در 200 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق جزا است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید