آشوب النگوها (۱۲۵ عاشقانه ی مدرن)[حرف های همسایه/ 1]

مولف:
احسان مهتدی (نویسنده)

ناشر:
دیبایه

درباره کتاب:
آشوب النگوها (۱۲۵ عاشقانه ی مدرن) [حرف های همسایه/1] عنوان کتابی است از احسان مهتدی که در 228 صفحه و توسط انتشارات دیبایه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احسان مهتدی، کتاب‌های عاشقانه های چهار فصل(نشر چشمه)، شاعر رنج های فرزانه(حرفه هنرمند)، کتاب اشتیاق(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.