فرهنگ نام های ایرانی

مولف:
محمد حماصیان (گردآورنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
فرهنگ نام های ایرانی عنوان کتابی است از محمد حماصیان که در 400 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حماصیان، کتاب‌های دیوان حافظ(خدمات فرهنگی کرمان)، دیوان حافظ(خدمات فرهنگی کرمان)، دیوان حافظ(خدمات فرهنگی کرمان)، دیوان کامل حضرت شاه نعمت الله ولی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.