خسرو و شیرین (به نثر روان فارسی)[داستان های خمسه نظامی]

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | علیمراد رضایی پور (اقتباس کننده)

ناشر:
فراروی

درباره کتاب:
خسرو و شیرین (به نثر روان فارسی) [داستان های خمسه نظامی] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 192 صفحه و توسط انتشارات فراروی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.