لیلی و مجنون (به نثر روان فارسی)[داستان های خمسه نظامی]

مولف:
علیمراد رضایی پور (اقتباس کننده)

ناشر:
فراروی

درباره کتاب:
لیلی و مجنون (به نثر روان فارسی) [داستان های خمسه نظامی] کتابی است که در 200 صفحه و توسط انتشارات فراروی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.