آدمکشان [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان]

گروه مولفان:
ارنست همینگوی (نویسنده) | حسن نامدار (مترجم)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
آدمکشان [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان] عنوان کتابی است از ارنست همینگوی با ترجمه‌ی حسن نامدار که در 96 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه است. از ارنست همینگوی، کتاب‌های آن سوی رودخانه زیر درختان(شرکت نشر کتاب هرمس)، داشتن و نداشتن(شرکت نشر کتاب هرمس)، خورشید همچنان می دمد(شرکت نشر کتاب هرمس)، همینگوی خبرنگار(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
5,000 تومــان