آدمکشان [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان]

گروه مولفان:
ارنست همینگوی (نویسنده) | حسن نامدار (مترجم)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
آدمکشان [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان] عنوان کتابی است از ارنست همینگوی با ترجمه‌ی حسن نامدار که در 96 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ارنست همینگوی، کتاب‌های آن سوی رودخانه زیر درختان(شرکت نشر کتاب هرمس)، داشتن و نداشتن(شرکت نشر کتاب هرمس)، خورشید همچنان می دمد(شرکت نشر کتاب هرمس)، همینگوی خبرنگار(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
5,000 تومــان