شهربندان و عادل ها (دو نمایشنامه)

گروه مولفان:
آلبر کامبو (نویسنده) | محمد علی سپانلو (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
شهربندان و عادل ها (دو نمایشنامه) عنوان کتابی است از آلبر کامبو که در 248 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان